Ariel šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis 2L Active gel 40mazg. reizēm

Pieejamība: Ir pieejams
ID: 5216
Produkta kods: 8006540776384
Ražotājs: Ariel

11.99€
14.00€
/ gb
(Bez PVN: 9.91€)

Preces apraksts

ARIEL Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis. Efektīva traipu izņemšana pat aukstā ūdenī Lietošana: Dozēšanas attēlus skatīt uz iepakojuma. 4-5kg 35ml / 6-8kg 55ml / 9+ kg 70ml/ Ja īpaši daudz traipi un ciets ūdens – pievienojiet papildus +20ml līdzekļa. Grūti tīramiem traipiem pirms mazgāšanas līdzekli ar korķīti ieberzēt traipā. Mazgāšani ar rokām: 30ml uz 10L ūdens. Nevar mazgāt: vilna, zīds, pirmsskalošanas režīmā. Ugunsizturīgos apģērbus nemazgāt temp., kas lielāka par 50oC. Sastāvdaļas: 15-30 anjonu virsmaktīvās vielas 5-15 nejonu virsmaktīvās vielas <5 fosfonāti, ziepes, enzīmi, optiskie balinātāji, benzizotiazolinons, smaržvielas, benzilsalicilāts, citronelols, geraniols, heksilcinamāls, limonēns, linalols. UZMANĪBU: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. P102 Sargāt no bērniem. P305 + P351 IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. P301 + P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…, ja jums ir slikta pašsajūta. P50 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. EUH 208 Satur: benzizotiazolinons, citronelols, geraniols, benzilsalicilāts, metilundekanāls. Var izraisīt alerģisku reakciju. Ražotājs: skat. uz iepak. Importētājs: SIA "EUROPICK”, Info europick.lv, www.europick.lv, T.22185301

Atsauksmes (0)


Rakstīt atsauksmi