Preces apraksts

Lenor kapsulas veļas mazgāšanai Sensitive jūtīgai ādai 22gab. Maiga tīrīšana un kopšana. Dermatoloģiski pārbaudīts. Alerģijām draudzīgs, sertificēts ar Eiropas Alerģijas pētniecības fonda (ECARF) sertifikātu. Lieliska tīrīšanas jauda no 20°C - 95°C. Vienmēr ievērojiet mazgāšanas instrukcijas, kas norādītas auduma etiķetē. Lietošana: 1. ievietojiet kapsulu veļas mazgājamās mašīnas cilindrā 2. ievietojiet drēbes. 3. izvēlējieties mazgāšanās programmu. Viena kapsula afektīvi mazgā 4-5kg viegli netīras veļas. 6-7kg veļas: 2 kapsulas. BĪSTAMI Izraisa nopietnus acu bojājumus. UZMANĪBU Kairina ādu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu/...SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes atbilstoši vietējai likumdošanai. Satur: MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Sastāvdaļas: >30 anjonu virsmaktīvās vielas 5-15 . Ziepes <5 nejonu virsmaktīvās vielas, Fosfonāti Enzīmi, Optiskie balinātāji, Smaržvielas. Ražotājs: P&G International, Ungārija. Izplatītājs: SIA "Europick", info europick.lv, www.europick.lv, T.22185301

Atsauksmes (0)


Rakstīt atsauksmi